Intuïtief Schrijven met collega’s

Begrip voor jezelf en voor de ander

Ik begeleid teams die behoefte hebben aan:
– een betere samenwerking,
– de neuzen dezelfde kanten op,
– wederzijds begrip,
– meer rust binnen het team.

Mijn methode ‘Oordeelloos luisteren; Begrip voor jezelf en de ander’ is schrijvend met elkaar onderzoeken wat er schuurt, wat er al goed gaat, waar nog meer aandacht voor moet zijn. Iedereen schrijft individueel. Na afloop van elke schrijfoefening worden de teksten gedeeld met de groep. Dit schrijven-zonder-stoppen zorgt ervoor dat je allereerst volledig in contact bent met jezelf. Hoe denk ik over dit onderwerp? Wat vind er echt van? Wat zou ik anders willen? Wat verlang ik van mijn werk en mijn collega’s? Je kunt het vergelijken met een brainstormsessie, maar dan een waarbij iedereen evenveel tijd en ruimte en aandacht krijgt.

Na het schrijven leest iedereen zijn of haar tekst voor. Soms in de hele groep, soms in kleine groepjes. De anderen luisteren in stilte. Ook achteraf wordt er niet over de teksten gesproken. Dit luisteren in stilte blijkt elke keer net zo heilzaam als het individuele schrijven. Want als je luistert zonder te mogen reageren, dan luister je echt.

Ervaringen van teams over ‘Oordeelloos luisteren’:
– Ik snap nu pas echt wat mijn collega belangrijk vindt.
– Het is zo fijn om te kunnen zeggen wat ik vind zonder dat het een discussie wordt.
– Ik dacht altijd van mezelf dat ik goed kon luisteren. Vandaag heb ik écht geluisterd.
– Het was een eye-opener.
– Nu, een week na de training, lijkt het wel alsof het team volwassener is geworden. We zijn gegroeid.

Meer informatie? Mail naar sarah@intuitiefschrijven.nl.